CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Tìm hiểu về cách quản lý tùy chọn email của bạn với Gia đình các công ty của Walt Disney.

Chúng tôi đã giúp bạn dễ dàng quản lý đăng ký nhận email từ Công ty Walt Disney trên trang web Lựa chọn quyền riêng tư của chúng tôi. Để truy cập tùy chọn email, hãy đến https://privacychoices.thewaltdisneycompany.com và làm theo hướng dẫn đăng nhập. Bạn cũng có thể hủy đăng ký nhận thông tin từ bất kỳ người gửi nào bằng cách nhấp vào liên kết Hủy đăng ký ở dưới liên lạc qua email quảng cáo mà bạn nhận được.

Xin lưu ý rằng các email giao dịch như biên nhận, thông báo tài khoản và yêu cầu chấp thuận của phụ huynh không thuộc về đăng ký và không chịu sự kiểm soát trên trang web Lựa chọn quyền riêng tư.

Bạn có câu hỏi hoặc nhận xét? Vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng.

Trang web Lựa chọn quyền riêng tư của chúng tôi cung cấp cho bạn hai phương thức đăng nhập để xem và quản lý tùy chọn email:

 1. Bạn luôn có thể đăng nhập bằng tên người dùng hoặc email và mật khẩu từ tài khoản của bạn với Công ty Walt Disney.
 2. Nếu bạn không nhớ mật khẩu hoặc không có tài khoản, bạn cũng có thể nhập địa chỉ email của bạn trên màn hình đăng nhập của chúng tôi và chúng tôi sẽ gửi cho bạn email để truy cập tùy chọn email mà không cần mật khẩu. Bạn không tìm thấy email sau khi đã yêu cầu? Hãy đảm bảo bạn đã kiểm tra thư mục thư rác trong trường hợp email được lưu vào đó.

Nếu cả hai phương thức đều không hiệu quả với bạn hoặc nếu bạn có câu hỏi khác, vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng.

Mặc dù hầu hết các đăng ký nhận email từ Gia đình các công ty của Walt Disney đã được hợp nhất vào trang web Lựa chọn quyền riêng tư của chúng tôi thì một số có thể vẫn cần được quản lý riêng. Vui lòng tham khảo trang này để biết danh sách các công ty này và liên kết đến trang tùy chọn của công ty.

Ngoài ra, có thể bạn đã đăng ký nhận liên lạc từ Gia đình các công ty của Walt Disney mà cung cấp thông tin cập nhật và ưu đãi độc quyền từ người gửi của Công ty Walt Disney. Bạn có thể hủy đăng ký nhận thông tin từ người gửi cá nhân mà bạn không còn muốn nữa bằng cách nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” ở dưới mỗi liên lạc hoặc hủy đăng ký nhận thông tin từ Gia đình các công ty của Walt Disney bằng cách truy cập trang web Lựa chọn quyền riêng tư của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng các email giao dịch như biên nhận, thông báo tài khoản và yêu cầu chấp thuận của phụ huynh không thuộc về đăng ký và không chịu sự kiểm soát trên trang web Lựa chọn quyền riêng tư.

Bạn vẫn còn câu hỏi hoặc cần trợ giúp? Vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng.

Đăng ký nhận liên lạc tiếp thị từ Gia đình các công ty của Walt Disney cung cấp cho bạn thông tin cập nhật thường xuyên và ưu đãi độc quyền mà chúng tôi cho là bạn có thể quan tâm từ hoặc về nhiều thành viên khác nhau trong Gia đình các công ty của Walt Disney. Luôn có sự rõ ràng về thành viên nào của Gia đình các công ty của Walt Disney đã gửi cho bạn liên lạc tiếp thị qua email và bạn luôn có thể chọn hủy đăng ký nhận thông tin từ một thành viên hoặc từ Gia đình các công ty của Walt Disney.

Ngoài ra, nhiều công ty tại Công ty Walt Disney cung cấp cho bạn tùy chọn đăng ký nhận liên lạc tiếp thị qua email chuyên biệt hơn, được gửi trực tiếp bởi các thành viên trong Gia đình các công ty của Walt Disney.​  Nếu bạn hủy đăng ký nhận thông tin từ một thành viên trong Gia đình các công ty của Walt Disney, bạn sẽ không nhận được email tiếp thị từ họ ngay cả khi bạn vẫn đăng ký nhận thông tin từ Gia đình các công ty của Walt Disney.  Nếu bạn hủy đăng ký nhận thông tin từ Gia đình các công ty của Walt Disney nhưng vẫn đăng ký nhận thông tin từ một công ty thành viên, bạn sẽ vẫn tiếp tục nhận được email tiếp thị từ công ty đó.

Để hủy đăng ký, bạn có nhiều lựa chọn.

 • Để quản lý liên lạc từ các công ty thành viên:
  • nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” ở dưới liên lạc qua email tiếp thị mà bạn nhận được.
  • truy cập trang web Lựa chọn quyền riêng tư của chúng tôi và “hủy đăng ký” bằng cách sử dụng hộp chọn ở bên trái tên công ty mà bạn muốn hủy đăng ký
 • Để quản lý liên lạc từ Gia đình các công ty của Walt Disney tại trang web Lựa chọn quyền riêng tư của chúng tôi
  • Nhấp vào “hủy đăng ký” bằng cách sử dụng hộp chọn ở bên trái Gia đình các công ty của Walt Disney
 • Để dừng nhận tất cả các email tiếp thị từ chúng tôi, chỉ cần nhấp vào “Hủy đăng ký tất cả”

Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi giải thích công ty con hoặc công ty liên kết nào của Công ty Walt Disney chịu trách nhiệm đối với thông tin cá nhân được thu thập và sử dụng trong phạm vi của chính sách đó.  Bạn vẫn còn câu hỏi hoặc cần trợ giúp? Vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng.

Có thể mất tới 10 ngày làm việc để hoàn tất xử lý yêu cầu hủy đăng ký.

Xin lưu ý rằng có thể bạn đã đăng ký nhận liên lạc từ Gia đình các công ty của Walt Disney mà cung cấp thông tin cập nhật và ưu đãi độc quyền từ người gửi của Công ty Walt Disney. Bạn có thể hủy đăng ký nhận thông tin từ người gửi cá nhân mà bạn không còn muốn nữa bằng cách nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” ở dưới mỗi liên lạc hoặc hủy đăng ký nhận thông tin từ Gia đình các công ty của Walt Disney bằng cách truy cập trang web Lựa chọn quyền riêng tư của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng các email giao dịch như biên nhận, thông báo tài khoản và yêu cầu chấp thuận của phụ huynh không thuộc về đăng ký và không chịu sự kiểm soát trên trang web Lựa chọn quyền riêng tư.

Nếu bạn vẫn nhận được email quảng cáo từ người gửi mà bạn đã hủy đăng ký từ hơn 10 ngày làm việc trước đó, vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng.

Có thể bạn đã đăng ký nhận liên lạc từ Gia đình các công ty của Walt Disney mà cung cấp thông tin cập nhật và ưu đãi độc quyền từ người gửi của Công ty Walt Disney. Bạn có thể hủy đăng ký nhận thông tin từ người gửi cá nhân mà bạn không còn muốn nữa bằng cách nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” ở dưới mỗi liên lạc hoặc hủy đăng ký nhận thông tin từ Gia đình các công ty của Walt Disney bằng cách truy cập trang web Lựa chọn quyền riêng tư của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng các email giao dịch như biên nhận, thông báo tài khoản và yêu cầu chấp thuận của phụ huynh không thuộc về đăng ký và không chịu sự kiểm soát trên trang web Lựa chọn quyền riêng tư.

Bạn vẫn còn câu hỏi hoặc cần trợ giúp? Vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng.

Lên đầu trang back-to-top