Định Nghĩa

Thông Tin Tổng Hợp

Thông tin tổng hợp nghĩa là thông tin về các nhóm hoặc loại khách, mà không nhận dạng và không thể sử dụng được một cách hợp lý để nhận dạng một khách cá nhân.

THÔNG TIN ẨN DANH

Thông tin ẩn danh nghĩa là thông tin không trực tiếp hay gián tiếp nhận dạng, và không thể sử dụng một cách hợp lý để nhận dạng, một khách cá nhân.

Ứng Dụng

Ứng dụng nghĩa là một chương trình hoặc dịch vụ do chúng tôi điều hành (hoặc thay mặt cho chúng tôi) mà có thể được hiển thị trên các nền tảng và môi trường trực tuyến, di động hoặc các nền tảng và môi trường khác, bao gồm cả những nền tảng và môi trường do bên thứ ba điều hành, cho phép chúng tôi tương tác trực tiếp với khách của mình.

TRẺ EM

Trẻ em nghĩa là những cá nhân chúng tôi xác định là chưa đủ tuổi hợp pháp để đồng ý với việc thu thập và xử lý thông tin cá nhân của họ. Tại Hoa Kỳ và Mỹ Latinh, thuật ngữ “trẻ em” nói đến những cá nhân dưới 13 tuổi.

BÊN KIỂM SOÁT DỮ LIỆU

Bên kiểm soát dữ liệu là một công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty Walt Disney, chịu trách nhiệm đối với thông tin cá nhân được thu thập và sử dụng từ các trang web và ứng dụng của chúng tôi trong phạm vi của chính sách này, như sau:

 • Nếu bạn sống tại Châu Âu, Trung Đông hoặc Châu Phi:
  The Walt Disney Company Limited
  (Company Number 530051)
  3 Queen Caroline Street
  Hammersmith
  London
  W6 9PE
  help@disney.co.uk
 • Nếu bạn là người đăng ký dịch vụ Disney+ ở khu vực Liên minh Châu Âu đang sống ngoài Vương quốc Anh thì dữ liệu cá nhân của bạn cũng được quản lý bởi:
  The Walt Disney Company (Benelux) B.V.
  (Mã số công ty 34076102)
  De Passage 144
  1101 AX Amsterdam
  Hà Lan
  help@disneyplus.com
 • US, Canada và Phần còn lại của Thế giới:
  Disney Interactive
  500 South Buena Vista Street
  Mail Code 7667
  Burbank, CA 91521-7667
  Sjedinjene američke države
  Dịch vụ dành cho Khách

BÊN XỬ LÝ DỮ LIỆU

Bên xử lý dữ liệu là một người hoặc tổ chức xử lý thông tin cá nhân thay mặt cho một bên kiểm soát dữ liệu (hoặc các bên kiểm soát dữ liệu) và được phép thực hiện việc xử lý dữ liệu chỉ khi có chỉ đạo từ (các) bên kiểm soát dữ liệu.

Địa Chỉ IP

Địa chỉ IP được liên kết với điểm truy cập mà thông qua đó bạn truy cập vào Internet và thường được Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), công ty hoặc trường đại học của bạn kiểm soát. Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ IP để thu thập thông tin về tần suất khách truy cập vào các phần khác nhau của các trang web và ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi có thể kết hợp địa chỉ IP với thông tin cá nhân.

Thành Viên

Thành viên có nghĩa là một công ty con hoặc công ty liên kết thuộc Tập đoàn Walt Disney.

Phụ huynh

Phụ huynh có nghĩa là cha/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông tin cá nhân có nghĩa là thông tin để nhận dạng (trực tiếp hay gián tiếp) một cá nhân nhất định, chẳng hạn như tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email và số điện thoại của cá nhân đó. Khi thông tin ẩn danh được trực tiếp hoặc gián tiếp liên kết với thông tin cá nhân, thông tin ẩn danh đó cũng sẽ được coi là thông tin cá nhân.

DIỄN ĐÀN CÔNG KHAI

Các trang web và ứng dụng của chúng tôi có thể cung cấp bảng tin, trang hội thoại, blog, phòng chat, môi trường cộng đồng xã hội, trang hồ sơ và các diễn đàn khác không hạn chế đối tượng truy cập. Nếu bạn cung cấp thông tin cá nhân khi sử dụng bất kỳ tính năng nào nêu trên, thông tin cá nhân đó có thể được đăng công khai và tiết lộ mà không giới hạn về cách thức sử dụng của chúng tôi hoặc bên thứ ba.

TẬP ĐOÀN WALT DISNEY

Tập đoàn Walt Disney nghĩa là Công ty Walt Disney và các công ty con cũng như công ty liên kết của công ty này, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ dưới nhiều tên thương hiệu khác nhau. Những công ty này tham gia vào một số hoạt động kinh doanh, bao gồm công viên giải trí và du lịch, phim ảnh và truyền hình, xuất bản, sản phẩm tiêu dùng và dịch vụ tương tác. Ngoài các thương hiệu khác, Công ty Walt Disney còn có những thương hiệu sau:

 • ABC Entertainment
 • ABC News
 • Adventures by Disney
 • Aulani, a Disney Resort & Spa
 • Bamtech Media
 • Bindass
 • Buena Vista Catalog Company (including Disney Movie Club)
 • D23 | The Official Disney Fan Club
 • Disney Baby
 • Disney Channels & DisneyNOW
 • Disney Cruise Line
 • Disney Digital Network
 • Disney Family Movies
 • Disney Movie Insiders
 • Disney on Broadway
 • Disney on Ice and Disney Live!
 • Disney PhotoPass Service
 • Disney Rewards Visa Card
 • Disney Vacation Club
 • Disney+
 • Disneyland Paris
 • Disneyland Resort
 • DisneyLife
 • El Capitan Theatre
 • ESPN
 • ESPN CricInfo
 • ESPN Deportes
 • ESPN+
 • FiveThirtyEight
 • Freeform
 • FX Networks
 • Genx Entertainment Limited
 • Hollywood Records
 • Hungama TV
 • Lucasfilm (Star Wars)
 • Marvel
 • Marvel Shop
 • Marvel Digital Comics
 • Muppets
 • National Geographic
 • Pixar Animation Studios
 • Radio Disney
 • Read Riordan
 • shopDisney
 • The Undefeated
 • 30 for 30 Podcasts
 • United Home Entertainment Private Limited
 • UTV Software Communication Limited
 • Walt Disney Pictures
 • Walt Disney Studios Home Entertainment
 • Walt Disney World Resort
Lên đầu trang back-to-top