Định Nghĩa

Thông Tin Tổng Hợp

Thông tin tổng hợp nghĩa là thông tin về các nhóm hoặc hạng mục khách, mà không nhận dạng và không thể được sử dụng một cách hợp lý để nhận dạng một khách cá nhân.

Thông Tin Ẩn Danh

Thông tin ẩn danh nghĩa là thông tin không trực tiếp hay gián tiếp nhận dạng, và không thể sử dụng một cách hợp lý để nhận dạng, một khách cá nhân.

Ứng Dụng

Ứng dụng nghĩa là một chương trình hoặc dịch vụ vận hành bởi chúng tôi (hoặc thay mặt cho chúng tôi) mà có thể được hiển thị trên các nền tảng và môi trường trực tuyến, di động hoặc các nền tảng và môi trường khác, bao gồm những nền tảng và môi trường được vận hành bởi các bên thứ ba, mà cho phép chúng tôi tương tác trực tiếp với khách của mình.

Trẻ Em

Trẻ em nghĩa là những cá nhân chúng tôi xác định là chưa đủ tuổi hợp pháp để đồng ý với việc thu thập và xử lý thông tin cá nhân của họ. Tại Hoa Kỳ và Châu Mỹ La-tin, thuật ngữ “trẻ em” nói đến những cá nhân dưới 13 tuổi.

Bên Kiểm Soát Dữ Liệu

Bên kiểm soát dữ liệu là một công ty con hoặc công ty liên kết của The Walt Disney Company, chịu trách nhiệm cho các thông tin cá nhân được thu thập từ các trang và ứng dụng, như sau:

 • Disney Club Penguin Island 
  Disney Canada Inc.
  1628 Dickson Avenue, Suite 500
  Kelowna, British Columbia V1Y 9X1
  CANADA
  support@clubpenguinisland.com
 • Tất cả các trang và ứng dụng khác
  Nếu bạn sống tại Châu Âu, Trung Đông hoặc Châu Phi:
  The Walt Disney Company Limited
  (Company Number 530051)
  3 Queen Caroline Street
  Hammersmith
  London
  W6 9PE
  help@disney.co.uk
 • US, Canada và Phần còn lại của Thế giới:
  Disney Interactive
  500 South Buena Vista Street
  Mail Code 7667
  Burbank, CA 91521-7667
  Sjedinjene američke države
  Dịch Vụ Khách Hàng

Bên Xử Lý Dữ Liệu

Bên xử lý dữ liệu là một người hoặc tổ chức xử lý thông tin cá nhân thay mặt cho một bên kiểm soát dữ liệu (hoặc các bên kiểm soát dữ liệu) và được phép thực hiện việc xử lý dữ liệu chỉ khi có chỉ đạo từ (các) bên kiểm soát dữ liệu.

Địa Chỉ IP

Một địa chỉ IP được liên kết với điểm truy cập, qua đó bạn sử dụng để vào mạng Internet, và thường được kiểm soát bởi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Internet (ISP) của bạn, công ty của bạn, hoặc trường đại học của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng các địa chỉ IP để thu thập thông tin về tần suất truy cập của khách đối với các phần khác nhau của các trang và ứng dụng của chúng tôi, và chúng tôi có thể kết hợp các địa chỉ IP với các thông tin cá nhân.

Thành Viên

Thành viên có nghĩa là một công ty con hoặc công ty liên kết là một phần của Hệ Thống Các Công Ty Walt Disney.

Thông Báo

Thông báo có thể được thực hiện bằng thư điện tử gửi tới bạn theo địa chỉ thư điện tử mới nhất mà bạn cung cấp cho chúng tôi, bằng việc đăng thông báo về các thay đổi trên các trang và ứng dụng của chúng tôi, hoặc bằng cách khác, phù hợp với quy định của pháp luật được áp dụng.

Phụ huynh

Phụ huynh có nghĩa là cha/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân có nghĩa là thông tin để nhận dạng (trực tiếp hay gián tiếp) một cá nhân nhất định, ví dụ như tên, địa chỉ bưu chính, địa chỉ thư điện tử và số điện thoại của cá nhân đó. Khi thông tin ẩn danh được trực tiếp hoặc gián tiếp liên hệ với thông tin cá nhân, thông tin ẩn danh đó cũng sẽ được coi là thông tin cá nhân.

Diễn Đàn Công Cộng

Các trang và ứng dụng của chúng tôi có thể cung cấp bảng tin, trang hội thoại, blog, phòng chat, môi trường cộng đồng xã hội, trang hồ sơ, và các diễn đàm khác không hạn chế đối tượng truy cập. Nếu bạn cung cấp thông tin cá nhân khi sử dụng bất kỳ tính năng nào nêu trên, thông tin cá nhân đó có thể được đăng công khai và bằng cách khác được tiết lộ mà không giới hạn về cách sử dụng bởi chúng tôi hoặc bởi một bên thứ ba. Để yêu cầu việc xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi diễn đàn công cộng trên một trang hoặc ứng dụng của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ Dịch Vụ Khách Hàng.

Hệ Thống Các Công Ty Walt Disney

Hệ Thống Các Công Ty Walt Disney dẫn chiếu đến The Walt Disney Company và các công ty con và công ty liên kết, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ dưới nhiều thương hiệu. Những công ty này tham gia vào một số hoạt động kinh doanh, bao gồm công viên giải trí và du lịch, phim ảnh và truyền hình, xuất bản, các sản phẩm tiêu dùng và các dịch vụ tương tác. Các thương hiệu của The Walt Disney Company bao gồm, trong số các thương hiệu khác, những thương hiệu sau:

 • ABC
 • Babble
 • Club Penguin
 • Disney
 • Disney Pixar
 • ESPN
 • Hollywood Records
 • Lucasfilm
 • Marvel
 • Muppets
 • Playdom
 • Spoonful
 • Star Wars
Lên đầu trang back-to-top