Tin tức

21st Century Fox

Vào ngày 20/03/2019, Công ty Walt Disney (“Disney”) đã mua lại một số tài sản của hãng 21st Century Fox (“21CF”), gồm một số trang web và ứng dụng trước đây thuộc sở hữu của 21CF.

Kết quả của giao dịch này là bạn cần biết một số thông tin sau:

  • Các chính sách quyền riêng tư trên một số trang web và ứng dụng trước đây thuộc sở hữu của 21st Century Fox có thể đã được cập nhật để phản ánh việc mua lại gần đây của Công ty Walt Disney. Vui lòng xem từng chính sách quyền riêng tư này để biết các thông tin cập nhật quan trọng.
  • Một số nội dung bạn đã từng xem trên Fox.com và Ứng dụng FoxNow có thể không còn khả dụng trên các trang hoặc ứng dụng FOX đó nữa.
  • Một số nội dung bạn đã từng xem trên Ứng dụng FXNOW, Ứng dụng National Geographic Channel TV hoặc http://www.nationalgeographic.com/tv có thể không còn khả dụng trên các ứng dụng hoặc trang Disney đó nữa.
    • Để xem nội dung FOX, vui lòng truy cập http://www.Fox.com hoặc Ứng dụng FoxNow.
  • Hiện tại, bạn có thể tiếp tục sử dụng Hồ sơ FOX để xem nội dung trên một số trang web và ứng dụng, bao gồm cả các trang và ứng dụng nêu bên trên. Nếu bạn đăng ký Hồ sơ FOX mới trong thời kỳ chuyển tiếp này hoặc sử dụng Hồ sơ hiện tại của bạn, FOX sẽ tiếp tục quản lý Hồ sơ của bạn trên các trang web và ứng dụng Disney và FOX đó với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ cho Disney nhằm đảm bảo trải nghiệm người dùng liền mạch.
  • Nếu bạn có thắc mắc về bảo mật dữ liệu của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: privacycontact@disney.com.
Lên đầu trang back-to-top